Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u hier direct mailen naar: secretariaat@ovo-ommen.nl

Doelstelling

Het bevorderen van het ondernemersklimaat in Ommen

De OVO tracht dit doel te bereiken door:
- het bevorderen van onderling goede zakelijke verhoudingen tussen de ondernemingen die de OVO vertegenwoordigt
- het bevorderen van netwerken voor meer samenwerking tussen OVO-leden
- nauwe samenwerking met VNO/NCW N.O.Overijssel, Kamer van Koophandel en andere relevante organisaties
- structureel overleg met de gemeente Ommen
- het zich collectief inzetten voor een beter vestigingsklimaat en een aantrekkelijke bedrijfsomgeving.

Huidige activiteiten
De OVO neemt deel aan collectieve inkoop van energie. Dit in samenwerking met "De Koepel" Hardenberg. Ruim 40 leden hebben zich aangemeld en deze bundeling van vraag zal leiden tot de inkoop van energie voor een nog scherpere prijs. In 2009 kan men zich weer aansluiten voor het nieuwe contract.
Op de bedrijfsterreinen "De Strangen" en "Alteveer" vindt collectieve beveiliging plaats.
Daartoe heeft de OVO een raamovereenkomst gesloten met Roggendorf Security Service BV (RSS) te Ommen.
De contracten lopen niet via de OVO, maar worden individueel tussen ondernemer en RSS afgesloten.

Toekomstige activiteiten
De OVO streeft naar realisering van parkmanagement voor alle bestaande en toekomstige bedrijventerreinen.
Collectieve beveiliging en collectieve energie-inkoop zijn daarvoor de basis.
Naast energie heeft de OVO ook een vraagbundelingsinitiatief lopen voor de inkoop van breedbanddiensten.