Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u hier direct mailen naar: secretariaat@ovo-ommen.nl

Commissie

Werkgroep knelpunten regelgeving
contactpersoon: W. Legebeke
tel: 0529 469469

Werkgroep energie-inkoop
contactpersoon: R. Nijhof
tel: 0529 455550

Klankbordgroep Centrumvisie
ntb

Activiteitencommissie:

Edith Breemhaar-Dunnewind: edith@dunnewindgroep.nl
Klaas Jan Boessenkool: kj.boessenkool@ocb-bouw.nl
Harold van Leussen: hvl@autobedrijfvanleussen.nl
Dick Dunnewind: info@dunnewind-delange.nl