Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u hier direct mailen naar: secretariaat@ovo-ommen.nl

Bestuur

  Algemeen bestuurslid: Nel Ezendam- Holzhauer
Stichting Zij aan Zij
Vermeerstraat 11B
7731 SM OMMEN
info@stichtingzijaanzij.nl

Algemeen bestuurslid: Erwin Makkinga
Smit & Legebeke
Gerechtsdeurwaarders B.V.
Van Reeuwijkstraat 46
7731 EH OMMEN
info@smitenlegebeke.nl

Penningmeester : Herman Habers
Kompanen
Van Reeuwijkstraat 42
7731 EH OMMEN
hhabers@kompanen.nl
  Voorzitter : Ron Nijhof
Eigenaar
De Zon Hotels en Restaurants
Voorbrug 1
7731 BB Ommen
ron@hoteldezon.nl
  Ambtelijk secretaris: Gertjan Mollink

e-mail: secretariaat@ovo-ommen.nl


Portefeuilleverdeling:


    • Ron Nijhof – voorzitter

Portefeuille: Externe contacten encommunicatie

    • Erwin Makkinga – secretaris

Portefeuille: Veiligheid, groen eninfra

    • Herman Habers – penningmeester

Portefeuille: Inkoop en duurzaamheid

    • Nel Ezendam – bestuurslid

Portefeuille: Toekomstvisie,werkgelegenheid, onderwijs en MVO

    • Jaap den Bakker – bestuurslid

Portefeuille: Contacten HVO/centrummanagement